Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

S
Reaction score
31

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật nh xử lý.
  - Dạ
  Trong đám người ở nơi đóng quân liên quân, có vài bóng người đứng nhìn bốn người La Phong xa xa, sau đó lập tức có người xoay người nhanh chóng chạy đi, đi tìm bảo vệ dưới trướng Cửu Hoàng Tử điện hạ để bẩm báo.
  Nơi đóng quân liên quân, trong đại trướng của nhân mã thánh địa Hắc Long Sơn nhất mạch.
  Cửu Hoàng Tử điện hạ Bố La Lâm đang ngồi trên ghế, nhắm hai mắt, cau mày, xem ra có việc gì rất phiền não.
  - Điện hạ.
  Bên ngoài chạy vào một người, quỳ một gối xuống
  - Tạp Đồ Lạc.
  Bố La Lâm mở mắt, cho tên bảo vệ phía dưới đứng lên.
  - Điện hạ, nhân mã thủ hạ cảnh giới của chú
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top