Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

M
Reaction score
34

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật ân đội quả thực lớn hơn đám La Phong rất nhiều.
  - Tiếp tục giám thị họ.
  Bố La Lâm lạnh lùng hạ lệnh.ắt thép xi-măng phải chạy trốn.
  Không con nào dám đến gần.
  "Lưng đeo Diễn Thần Binh mà cảm giác như lưng đeo cả quả núi." La Phong cũng cảm thấy Diễn Thần Binh tạo cho mình áp lực rất lớn.
  Bình thường binh khí niệm lực bậc một, bậc hai, bậc ba cứ lấy ra là dùng!
  Nhưng binh khí cao cấp lại khác. Còn binh khí cấp năm mà muốn phát huy ra uy lực, đầu tiên cần phải nuôi dưỡng tinh thần, gieo tinh thần ấn ký của mình trên Diễn Thần Binh.
  - Nuôi dưỡng cho tốt, đợi sau khi nuôi dưỡng xong, Diễn T
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top