Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

Cowboy Pete
Reaction score
952

Profile posts Latest activity Postings Donations About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật t Phủ Thành Chủ " Nội Phủ".
  Cửa phủ luôn luôn mở.
  Nhưng Nội Phủ lại có hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, liếc mắt nhìn qua thấy các hộ vệ ai nấy đều là Thần Linh Bất Hủ
  - Choang!
  Hai hộ vệ đồng thời hạ trường thương, ngăn La Phong lại, đồng thời lạnh lùng nhìn La Phong.
  - Ta là La Phong, tới đây để bái kiến thành chủ đại nhân.
  La Phong cung kính nói.
  - Thành chủ đại nhân, ngươi muốn gặp là có thể gặp sao?
  Trong đó có một hộ vệ toàn thân thoáng có lôi điện vờn quanh, lạnh lẽo nhìn La Phong.
  - Nếu không có lệnh của thành chủ đại nhân, dù là tôn giả cũng đừng mơ đều gặp được thành chủ đại nhân
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top