Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

C

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật ũ trụ, nam nhân cường đại có thể cưới rất nhiều nữ nhân, nữ nhân cường đại cũng có thể cưới rất nhiều nam nhân! Trừ phi có vài nguyên nhân đặc thù…
  Tỷ như, một Thần Linh Bất Hủ đột nhiên coi trọng một nữ tử, nói rằng ta thích nữ nhân này.
  Lúc đó có thể vì sợ hãi Thần Linh Bất Hủ, tự nhiên gia tộc này sẽ không cho phép nữ tử đó ở với nam nhân khác.
  Nhưng loại tình huống này dù sao cũng rất ít.
  - Tại sao lại ngăn cản?
  La Phong nghi hoặc hỏi:
  - Chẳng lẽ là một đại nhân vật rất mạnh và quyền quý coi trọng nữ tử kia?
  - Không phải.
  Lôi Thần lắc đầu.
  - Ta không nghĩ có quan hệ tới việc này.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top