Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

C
Reaction score
44

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật , không thể đắc tội nhé.
  - Dạ.
  La Phong cả kinh, vội cung kính đáp.
  Trời.
  Hỗn Độn Thành Chủ lại có tới tam đại phân thân. Ở lại Hỗn Độn Thành chính là chủ Sát Phạt? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ cần một phân thân cũng có thể trấn thủ cả Hỗn Độn Thành? Nếu là như vậy, thực lực Hỗn Độn Thành Chủ thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được.
  Kỳ thật Hỗn Độn Thành Chủ có tam đại phân thân sớm đã không còn là bí mật. Cường giả sở dĩ là cường giả, được người ta tôn kính, là phải dựa vào giết chóc mà nên. Hỗn Độn Thành Chủ tam đại phân thân cộng lại cũng giết cường giả ngoại tộc. Từng phân thân đề
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top