Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

Brenton
Reaction score
150

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật thể đột phá tiến bước không ngừng, từ đó có thể trở thành Vũ Trụ Tôn Giả. Do đó trừ phi là loại thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, chứ nếu không hắn sẽ không quan tâm.
  Cho dù là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, Hỗn Độn Thành Chủ cũng phải quan sát, quan sát xong mới xác nhận có thu người này làm thân truyền đệ tử không.
  - Ta biết Chân Diễn đổi cho ngươi thiên đầu của Diễn Thần Thất Biến.
  Hỗn Độn Thành Chủ nói:
  - Còn ngươi có thể cảm ngộ chút ý cảnh của pho tượng Thần Thú, chứng tỏ về phương diện quy luật dung hợp rất có thiên phú. Nhưng… quy luật du
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top