Hey, you! Yeah, YOU! Register now for your free account, it's quick and easy to sign up.

You'll gain access to the full features of the site and you can jump in with your comments whenever you want. It's a no brainer!

B

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật bác, hoặc một không gian vũ trụ.
    Chung quanh tất cả như đều biến mất, chỉ còn lại có nam tử đầu trọc đứng đó.
    "Hả? " La Phong run lên, rồi bừng tỉnh lại.
    "Nhân vật đáng sợ thật, Thiên Kinh Cung Chủ, Bất Tử Tôn Giả, Thực Hỏa Tôn Giả, Cửu Kiếm Tôn Giả… những Vũ Trụ Tôn Giả ta đều cảm giác thấy họ vô cùng lợi hại. Còn Thần Linh Bất Hủ cấp phong Vương mặc dù cũng mạnh, nhưng ta miễn cưỡng còn có thể phán đoán ra họ mạnh yếu tới đâu. Còn nhân vật trước mắt này, ta căn bản không thể phán đoán, hẳn phải là cũng Vũ Trụ Tôn Giả. " La Phong trong nháy mắt đã xác nhận." Phỏng chừng người này là " Quy
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top